Profil zaufany

Wersja do wydrukuPDF version

Informujemy, iż w tutejszym Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt potwierdzania profili zaufanych. Utworzenie takiego punktu jest jednym z elementów realizacji projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

pz
p2
Data: 
wtorek, 28 Lipiec, 2015 - 09:30