Tutaj jesteś: Start

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Urząd Gminy w Stężycy - Strona główna
Ogłoszenia PDF Drukuj Email

Uzupełniający nabór wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest

az

Wnioski należy złożyć złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2015r.

Wnioski można pobrać pod adresem: www.azbest.lubelskie.pl w zakładce „do pobrania”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plakat

Szanowni Państwo

 

W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zachodzi potrzeba opracowania  Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Obszar działalności Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach obejmuje gminy: miasto i gminę Ryki, miasto Dęblin, gminę Stężyca, gminę Kłoczew, gminę Nowodwór i gminę Ułęż. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Już teraz chcielibyśmy zebrać od Państwa tematy, pomysły   projektów, które chcecie Państwo  realizować do roku 2020.

Zakres wsparcia finansowego na realizację projektów możliwy do uzyskania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania a określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczy następujących obszarów:

1)       wzmocnienie kapitału społecznego

2)       zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości

3)       Rozwój rynków zbytu

4)       Działania edukacyjne związane z rozwojem przedsiębiorczości

5)       podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,

6)       Tworzenie inkubatorów przetwórstwa

7)       rozwój produktów lokalnych

8)       zachowanie dziedzictwa lokalnego

9)       rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

10)    rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniona.    Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów.  Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na  ukierunkowanie wsparcia, które w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania pomysłów, poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej WWW.lokalnagrupadzialania.pl zakładka dokumenty. Wszelkie wnioski, pomysły można również zgłosić osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A.

Potrzeby oraz pomysły projektów, które chcecie Państwo realizować z PROW 2014-2020  można zgłosić  w siedzibach gmin, które są Partnerami naszej Lokalnej Grupy Działania, a mianowicie:

1)       Urząd Miasta i Gminy w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29

2)       Urząd Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12

3)       Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1

4)       Urząd Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 67

5)       Urząd Gminy w Nowodworze, Nowodwór 71A

6)       Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168.

Pomoc finansowa na realizację projektów w ramach PROW 2014-2020 kierowana jest do:

1)      przedsiębiorców, osób fizycznych

2)     Osób prawnych, w tym m.in. kółka rolnicze,   organizacje pozarządowe (formalne i nieformalne), spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego

3)     Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

epuap

W celu przesłania pisma do Urzędu Gminy w Stężycy można skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej urzędu umieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Adres skrytki to /7yxosx321d/skrytka. Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu skorzystania należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Stężycy Na podany adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"). Za pomocą tego formularza można załatwić wiele spraw należących do kompetencji Urzędu. Pismo można podpisać korzystając z profilu zaufanego ePUAP. Punkty potwierdzania profilu zaufanego znajdują się również w Urzędzie Gminy w Stężycy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

drt

dd

ghff

Informujemy, iż została zgłoszona lokalizacją w miejscowości Stężyca. Wejdź i zagłosuj!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważna informacja dla osób, które złożyły wnioski o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest            w ramach projektu Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.03.2015 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie podpisał trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2015 r.

Niniejsze umowy obejmują swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2014 roku”.

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2015 r. i obejmować będą najpilniejsze demontaże/odbiory w okresie marzec-maj.

II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2015 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji.

Umowy zostały podpisane z firmą: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pz

Informujemy, iż w tutejszym Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt potwierdzania profili zaufanych. Utworzenie takiego punktu jest jednym z elementów realizacji projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

pz
p2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o nowych dowodach osobistych

do
b2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Stężyca w 2015r.

UWAGA! Obowiązuje zakaz wyrzucania popiołu  do pojemników i worków na odpady zbierane selektywnie

Popiół prosimy wyrzucać do oddzielnego worka.

Worki na popiół dostarczy firma odbierająca odpady. W ulotkach, które przekazała firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. błędnie wpisano, iż posiadacz odpadów ma sam zaopatrzyć się w worki w kolorze czarnym. Worki na odpady zostaną dostarczone przy najbliższym odbiorze odpadów.

W dniu wywozu odpadów prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję do godz. 7:00

Borowina, Brzeziny, Kletnia, Krukówka, Plebanka, Stara Rokitnia, Zielonka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Komunalne

Segregowane

16 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11

Brzeźce, Drachalica,Nadwiślanka, Prażmów

Stężyca I ulice: Olejarnia, Piaskowa, Przelotna, Cicha, Franciszkańska, Kościuszki, Krótka, Bielińskiego, Leśna, Niecała, Nowa, Rokicka, Słoneczna, Sosnowa, Stara, Śliwna, Wiatraczna, Zagórze, Zielona

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Komunalne

Segregowane

9 6 6 3 8 6 3 7 4 2 6 6
Długowola, Paprotnia, Pawłowice, Piotrowice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Komunalne

Segregowane

12 9 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7
Nowa Rokitnia, Stężyca II ulice: Dęblińska, Królewska, Boczna, Błońska, Dolna, Polna, Powiśle, Podwale, Plac Senatorski, Senatorska, Osiny, Rynek, Ogrodowa, Sieciechowska, Wierzbowa, Krzywa, Studzienna, Kwiatowa, Wiązowa, Kościelna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Komunalne

Segregowane

5 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
Wspólnota mieszkaniowa, Dęblińska, Rekreacyjna, Wyspa Wisła (2 razy w tygodniu) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Komunalne

Segregowane

5

21

3

18

3

18

3

15

5

20

2

17

3

15

4

19

1

16

2

21

3

18

1

16

Harmonogram odbioru gabarytów i elektroodpadów

(meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, pralki, komputery, radia, pralki, itp.)

Miejscowość Termin
Borowina, Brzeziny, Kletnia, Krukówka, Plebanka, Stara Rokitnia, Zielonka 01.04.2015r. i 02.09.2015r.
Brzeźce, Drachalica,Nadwiślanka, Prażmów, Stężyca I 08.04.2015r. i 09.09.2015r.
Nowa Rokitnia, Stężyca II, Wspólnota Mieszkaniowa 15.04.2015r. i 16.09.2015r.
Długowola, Paprotnia, Pawłowice, Piotrowice 22.04.2015r. i 29.09.2015r.
UWAGA! W ramach zbiórki nie będą odbierane opony!!!

Pobierz harmonogram

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sw

Na zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia

życzymy,

aby ten wyjątkowy świąteczny czas i cały

nadchodzący rok, upływał Państwu

w pomyślności, spokoju, zdrowiu i radości.

Aby przyniósł wiele powodów do uśmiechu

oraz pozwolił na realizację

marzeń i planów.


sssssssssssss

Wójt Gminy Stężyca

Zbigniew Chlaściak

dddddddddddddddd

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca

Tadeusz Ptaszek-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mamografia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
i ELEKTROODPADÓW

Gmina Stężyca i TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o. organizują bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (meble, dywany, materace, wózki dziecięce itp.) i elektroodpadów (pralki, lodówki, komputery, telefony, radia, żelazka, uszkodzone elektronarzędzia, itp.). Zbiórka NIE DOTYCZY opon! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zbiórki >>link>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

azbest
POBIERZ WNIOSEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

lzs

 

wybory

punkt informacyjny