Centrum Edukacyjno Sportowe Gminy Stężyca

Wersja do wydrukuPDF version

Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego Gminy Stężyca

Gmina Stężyca rozpoczęła realizację zadania pn. Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca.

Projekt przewiduje budowę nowego skrzydła edukacyjnego (tj. sale lekcyjne, zaplecze sanitarno - szatniowe, stołówka z kuchnią, hala sportowa o wymiarach 22x44m i wysokości ponad 10m z widownią na 360 miejsc, łącznika z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej, biblioteki), kapitalny remont Szkoły Podstawowej, budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu, utwardzenie terenu poprzez budowę chodników oraz miejsc parkingowych, budowę ogrodzenia.

W dniu 31.07.2012r. została podpisana przez Gminę umowa z firmą SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Sarny 28, 08-504 Ułęż na wykonanie powyższego zadania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura Społeczna, Działanie  8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

b1

Tak było .....

s1 s2
s3 s4

Tak będzie .....

c1 c2
c3 c4

Dodano dnia 03.08.2012r.

W dniu 22.08.2012r. rozpoczęły się prace przy realizacji Centrum E-S. Roboty rozpoczęły się pełną parą i już zostały wykonane roboty ziemne związane z fundamentowaniem, fundamenty, ściany fundamentowe, izolacja fundamentów, częściowo słupy żelbetowe, ściany konstrukcyjne oraz przygotowanie pod wykonanie posadzek w hali sportowej oraz wiele innych prac pomocniczych i uzupełniających. Jednocześnie prowadzone są prace remontowe w istniejącym Budynku Szkoły w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej.
c5

c6

c7

Dodano 22.10.2012r.

Cały czas trwają prace nad realizacją zadania Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy StężycaKontynuowane są prace murowe i przygotowania do wykonania stropu nad parterem.
l1l2
l3l4

Dodano 02.11.2012r.

Każdy kto przejeżdżał ulicą Królewską w kierunku ul. Rynek mógł przekonać się o postępach prac prowadzonych przy budowie CE-S. Zostały wykonane stropy z płyt kanałowych, wylano żelbetowe trybuny przy hali sportowej, ściany konstrukcyjne i wieńce, ścianki działowe oraz konstrukcję stalową dachu, wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. W remontowanym budynku wykonano demontaż istniejących instalacji c.o.

Dodano 02.11.2012r.

 

 

s1 s2
s4 s4
s5 s6

Dodano 06.08.2013r.

q1 q2
Dodano 06.2014r. q3

 

w1 w2
w3 4
w5 w6
w7 w8
w9 w10

Dodano 08.2014r.

Dodano 09.2014r.

baner

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura Społeczna, Działanie  8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

 

 b1b2b8b3b5b6b7b9