Informacje o nowych dowodach osobistych

ePUAP - Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego

PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA 2015”

Przyłącza światłowodowe - spotkanie informacyjne

Spotkania konsultacyjne

Dożynki Powiatowo-Gminne STĘŻYCA 2015

Spacer badawczy

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2016-2023

Informacja ze spotkania roboczego, które odbyło się w dniu 16.11.2015 roku

Spotkanie grupy dyskusyjnej w dniu 23.11.2015r.

Konsultacje społeczne grupa fokusowa

Konsultacje społeczne – grupa dyskusyjna

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Stężyca w 2016r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Rokitni

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni

Europejski Tydzień Sportu

„Wyprawka szkolna 2016/2017"

Cyfrowe Lubelskie

Wyróżnienie dla Gminy Stężyca

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Stężycy

Życzenia Świąteczne!

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu gminy Stężyca w 2017r.

UWAGA KONKURS!

III Turniej halowej piłki nożnej seniorów o puchar Wójta Gminy Stężyca oraz Prezesa LKS "MAZOWSZE" Stężyca

Olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach - edycja 2016/2017

Darmowe szkolenia komputerowe

Własna firma - to możliwe!

Festiwal "W KRAINIE LUBELSKICH RYB"

UWAGA DOTACJE!

Dni Stężycy 2017

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach prowadzi rekrutację ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej

Newsletter Województwa Lubelskiego

Zaproszenie na dożynki

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stężyca poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Stężycy i Brzezinach wraz z wykonaniem studni w Brzezinach

Zaproszenie do konsultacji

Harmonogram wywozu odpadów 2018

UWAGA KONKURS!

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Stężyca z dnia 12.01.2018

Ogłoszenie wyników otwartego konursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2018 roku

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2018 r.

Rekrutacja dzieci na przedszkolny dyżur wakacyjny

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stężyca za 2017r.

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Program Bezpieczni Bez Azbestu.

Opracowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii - "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach

Informacja o ankietowych badaniach rolnych GUS w 2018 rok

Ogłoszenie o przewie w dostawie wody w dniu 29 maja 2018r.

Ostrzeżenie o burzach

Komunikat: PRZERWA W DOSTAWIE WODY- ŚRODA 11.07.2018r.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Stężyca (do 2018r.)