Spotkania konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne

W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu strategicznego, w którym zostaną określone rodzaje i typy  realizowanych projektów za naszym  pośrednictwem.

Ogłoszenie

Herb gminy

WÓJT GMINY STĘYŻCA informuje o   naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca na rok szkolny 2015/2016

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

Strony