Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni

Herb

I.  Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia   wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w pos

Strony