Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie art. 5  ust. 2  pkt 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 13 października 2010 r.

Strony