Cyfrowe Lubelskie

Szanowni Państwo! W związku z zamiarem przystąpienia do konkursu 2.1 Cyfrowe lubelskie w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16 i złożenia wniosku o dofinansowanie zadań związanych z budową, rozbudową lub zakupem infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyf

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni

Herb

I.  Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia   wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w pos

Strony