Ogłoszenie

Ważna informacja dla osób, które złożyły wnioski o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

Strony