Ogłoszenie

Herb gminy

WÓJT GMINY STĘYŻCA informuje o   naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca na rok szkolny 2015/2016

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

Strony