Zaproszenie do konsultacji

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 5  ust. 2  pkt 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Wójt Gminy Stężyca zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działających na terenie Gminy Stężyca do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stężyca z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Termin konsultacji: od 23 października do 31 października 2017 .

Ewentualne opinie i wnioski należy składać w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 i skierowanie go na adres: Urząd Gminy
w Stężycy, Pl. Senatorski 1, lub pocztą elektroniczną na adres:  www.sekretariat@stezyca.eurzad.eu.

Szczegóły i projekt Programu.... dostępne są na stronie https://ugstezyca.bip.lubelskie.pl/index.php?id=201&p1=szczegoly&p2=1205620

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Wyniki konstulacji projektu42.77 KB
Data: 
poniedziałek, 23 Październik, 2017 - 12:45