Spacer badawczy

Wersja do wydrukuPDF version

Otwarte konsultacje społeczne

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na spacer badawczy obszaru LGD wzdłuż rzeki Wieprz na odcinku Drążgów – Dęblin. Mogą wziąć  w nim udział przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i  mieszkańcy zainteresowani rozwojem turystyki. Spacer badawczy ma na celu dokonanie w terenie przeglądu miejsc w najbliższym sąsiedztwie rzeki Wieprz (na odcinku   od Drążgowa gm. Ułęż do Dęblina), które już są lub mogą być w przyszłości wykorzystane do rozwoju turystyki kajakowej (miejsca wypoczynkowe, przystanie, pola namiotowe, kempingi itp.). Wnioski ze spaceru zostaną wykorzystane w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.

Planujemy:

Wizytę dniu 9 listopada br., - obejmie  odcinek od Drążgowa do Dęblina. Spacer badawczy  rozpoczynamy o godz. 8.30  w miejscowości Ryki.

Zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych prosimy o zgłoszenie się poprzez wypełnienie formularza, (który można pobrać ze strony internetowej WWW.lokalnagrupadzialania.pl) do dnia 28 października 2015 r. i dostarczenie osobiście do biura LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki lub wysłanie za pośrednictwem poczty email lgdryki@ghmail.com,  lub faxem -  81 8652095

Z  poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał informacyjny współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach  działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data: 
czwartek, 22 Październik, 2015 - 13:45