Ogłoszenie

Wersja do wydrukuPDF version

Ważna informacja dla osób, które złożyły wnioski o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.03.2015 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie podpisał trzy umowy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2015 r.

Niniejsze umowy obejmują swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2014 roku”.

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2015 r. i obejmować będą najpilniejsze demontaże/odbiory w okresie marzec-maj.

II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2015 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji.

Umowy zostały podpisane z firmą: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Data: 
czwartek, 30 Lipiec, 2015 - 09:45