Konsultacje społeczne grupa fokusowa

Wersja do wydrukuPDF version

 Konsultacje społeczne grupa fokusowa

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   w dniu 21 października 2015 r.  o godz. 15.30  w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przeprowadziło konsultacje społeczne.

Przedmiotem spotkania grupy fokusowej była dyskusja dotycząca Procedury wyboru operacji, kryteriów wyboru operacji. Uczestnicy spotkania dyskutowali aby w premiowane były projekty innowacyjne a także projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy. Dyskutowano również w kwestii budżetu LSR. Ze względu na wielkość grupy, kwota dostępna dla naszej LGD wynosi nie więcej niż 7 mln. Zł. Z kwoty tej 3,5 mln zł przeznaczone zostaje na rozwój przedsiębiorczości. Pozostała kwota na projekty grantowe i pozagrantowe. Uczestnicy spotkania dyskutowali, iż LGD powinna realizować projekty grantowe. Za pośrednictwem grantów będzie można zrealizować wiele małych projektów. Dyskusji poddane zostały narzędzia wymiany informacji pomiędzy LGD a Beneficjentami. Wnioski z dyskusji: najbardziej skuteczna forma wymiany informacji to poczta tzw. Pantoflowa, najszybszą formą dostarczenia informacji jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mieszkańcy chcieliby otrzymywać informacje o ogłaszanych naborach wniosków, o organizowanych imprezach. 

Z  poważaniem:

Anna Wąsowska

Data: 
poniedziałek, 14 Grudzień, 2015 - 14:15